top of page

Thanks for submitting!

For questions and support, please contact us

Monday - Friday,
9am - 6pm EST
info@mysite.com
123-456-7890

Algemene voorwaarden

Identificatie

  • Bedrijfsnaam: Luc De Smet

  • Commerciële naam: goûthee (www.goûthee.be)

  • Adres: L. Sturbautstraat 11, 9600 Ronse

  • Ondernemingsnummer: BE 0736 252 467

  • Telefoon: +32 (0) 476 40 17 93

  • E-mail: info@goûthee.be

  • Telefoon: +32 (0)55 23 92 32

Algemeen


De e-commerce website van Luc De Smet, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ronse, L.Sturbautstraat 11, met ondernemingsnummer BE 0736 252 467, genaamd ‘goûthee’, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, met name de klant. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ‘goûthee’ houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijke en uitdrukkelijk door de zaakvoerder Luc De Smet aanvaard zijn.

Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Online bestelde artikelen worden door goûthee verzonden. Voor deze verzending worden kosten aangerekend, deze worden vermeld bij de betalingsprocedure. De bestelling kan ook ter plaatse afgehaald worden.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website en online winkel met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden goûthee niet. Goûthee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Goûthee is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant, om vooraf, contact op te nemen met Luc De Smet. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door goûthee. Goûthee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte houdbaarheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Online aankopen


De bestelprocedure verloopt als volgt: de klant plaatst artikelen in zijn winkelwagen, daarna klikt de klant door naar ‘afrekenen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de klant zijn gegevens in te vullen. Daarna kies je de betaaloptie. Tenslotte accepteert de klant de algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten. De bevestlging gebeurt via het e-mailadres dat de klant opgeeft.
Betalen gebeurt via de betaalopties aangeboden op goûthee: overschrijving, bancontact.
Na ontvangst van de betaling worden de bestelde producten verzonden of kan je ze komen ophalen.
Goûthee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Levering


Producten besteld via deze webwinkel worden enkel in België geleverd. De levering gebeurt door goûthee, Bpost (of een andere pakjesdienst) en hiervoor betaalt de klant bijkomende kosten, nml, 6.50€ per pakket. Vanaf 50€ wordt er gratis geleverd maw, de transportkosten vervallen.
De beoogde leveringstermijn is 1 tot 5 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijn is louter indicatief. Goûthee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, bij het transport, opgelopen vertraging. Er wordt een trackingcode verstuurd zodat u uw bestelling kan opvolgen en zien wanneer het pakketje bij u thuis wordt geleverd.
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient goûthee de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling, zonder bijkomende kosten, te annuleren. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval terugbetaald.
Overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is goûthee als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat jouw pakket verzonden wordt, ontvang je van ons een e-mail. Contacteer ons indien je jouw zending niet binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail het ontvangen.

Aansprakelijkheid bij verlies of transportschade


Wij controleren onze artikelen voor we ze versturen en zorgen voor een dergelijke verpakking. De klant verbindt er zich toe de bestelling bij levering te controleren. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Goûthee controleert iedere zending voor ze de deur uitgaat. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld gemeld worden aan goûthee. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment dat hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Herroepingsrecht-klacht


Het recht van retour geldt niet voor voedingsmiddelen zoals koffie en thee. Gezien de aard van het product ben je, omwille van hygiënische redenen, niet in de mogelijkheid de aankoop van thee te herroepen en ons de voedingsmiddelen terug te bezorgen.
Indien je een klacht hebt, stuur dan gerust een e-mail naar goûthee. Iedere klacht wordt serieus behandeld, waarbij we samen tot een voldoeninggevende oplossing trachten te komen.
Eigendoms- en auteursrecht:
Goûthee blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en afbeeldingen hiervan liggen bij goûthee. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luc De Smet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen goûthee en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.
 

bottom of page